ГРИНЮК Роман Федорович

Конституція потрібна не лише громадянам  і громадянському суспільству  як гарантія  права і  свободи й одночасно  як захисний бастіон від свавілля держави. Вона потрібна самій державі, оскільки Конституція – це основа суспільного визнання  легітимності  держави і державної влади, це ті правила взаємодії, які дозволяють  гарантувати  стабільність існування і розвитку держави.

Ректор Донецького національного університету, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, доктор юридичних наук, професор.


Гринюк Роман Федорович народився  05.10.1960 р. У 1986 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство». З 1986 року працює в університеті спочатку на громадських посадах, а з 1990 р. –  пройшов шлях від старшого  викладача до професора,  завідувача  кафедри конституційного і міжнародного права. У 2001 р.  захистив кандидатську дисертацію,  в  2002 р. – присвоєно вчене звання доцента. У травні 2007  року захистив докторську дисертацію в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В грудні 2008 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі конституційного права. З листопада 2012 р. – ректор Донецького національного університету.

Р.Ф. Гринюк є автором близько 90 наукових і 50 навчально-методичних праць.

Основними напрямами наукових досліджень Р.Ф.Гринюка є конституційне та муніципальне право, він є співавтором концепції нової комплексної підгалузі права – комунального (муніципального права).

ГРИНЮК Роман Федорович