КРУСЯН Анжеліка Романівна

Завідувач кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор


Основними очікуваними результатами конституційних перетворень на сучасному етапі конституційного процесу в Україні є трансформація публічної влади у напрямку її демократизації, формування та поступовий розвиток України як унітарної децентралізованої держави, сприйняття принципів європейського конституціоналізму та їх практичне втілення у вітчизняні політико-правові реалії, що в сучасних умовах для України є гарантіями  стабілізації соціально-політичної ситуації та, водночас, є конституційно-правовим підґрунтям подальшого розвитку України як демократичної, правової держави.


Анжеліка Романівна Крусян

Дата та місце народження: 17 жовтня  1968 р., м. Вінниця.

Освіта: закінчила у 1991 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію юриста (диплом з відзнакою).

Доктор юридичних наук, професор.

Працювала: в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.); асистентом кафедри державного та міжнародного права Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1996–1997 рр.); старшим викладачем (1998–2002 рр.), доцентом (2002-2010 рр.), професором кафедри конституційного права НУ ОЮА (2010-2011 рр.).

З 2011 р. по теперішній час – завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Наукові інтереси: конституційне право, державне управління,  місцеве самоврядування, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць.

КРУСЯН Анжеліка Романівна