РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович

Комплекс конституційних прав і свобод повинен сприйматися не як сфера деталізованих патерналістських зусиль Української держави, а як простір автономності, «окремішності» індивіда, в якому він сам визначає свої пріоритети і спрямованість зусиль. Йдеться про сферу, в якій людина самостійно обирає стратегію і тактику поведінки і несе повну відповідальність за свої дії. Слід покінчити з неочевидним, але фактично існуючим сприйняттям Конституції України як «основного закону для незаможних

Експерт громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Всеволод Речицький народився 24.05.52. Є автором більш як десяти монографій та понад 300 наукових статей.

Перебував на довготривалих стажуваннях в науково-освітніх закладах Великобританії, Канади та США. Працює в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, конституційний експерт Української Гельсінської спілки з прав людини.

Науковий редактор «Рішень Верховного Суду США», автор модельного проекту Конституції України (2012), проекту «Конвенції про захист інтелектуальної свободи», проектів законів «Про статус народного правозахисника» та «Про громадський контроль за державною виконавчою владою».

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович