Пропозиції

РОЗДІЛ IV. Верховна Рада України

Стаття 99

Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

Пропозиції