Пропозиції

РОЗДІЛ VII. Прокуратура

Стаття 123

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.

Пропозиції