Пропозиції

РОЗДІЛ XI. Місцеве самоврядування

Стаття 145

Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Пропозиції