Пропозиції

РОЗДІЛ XIV. Прикінцеві положення

Стаття 160

Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.

Пропозиції