Пропозиції

РОЗДІЛ I. Загальні засади

Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Пропозиції

 

Розмістити пропозицію на сайті можуть лише авторизовані користувачі. Також пропозицію можна надіслати на e-mail constitutionua@gmail.com

Юрій Шеляженко

Пропоную викласти частину першу статті 3 Конституції України в такій редакції: "Людина як суверенна особистість, створені нею та належні їй соціальні зв'язки, її життя, здоров'я, розвиток, гідність, власність, честь, світогляд і переконання, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Дана пропозиція спрямована на виконання обіцянки, даної у Зверненні Верховної Ради України до народу, схваленому Постановою Верховної Ради України "Про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України" від 11 жовтня 1991 року N 1660-XII: "Незалежність України - це право і обов'язок збудувати правову демократичну цивілізовану державу, де основними цінностями будуть реальність прав і суверенітет особистості, гарантованість розвитку і гідності кожного громадянина, представника будь-якої національності, всебічна повага до кожної етнічної меншини, що живе на українській землі".