Пропозиції

РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 32

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Пропозиції

 

Розмістити пропозицію на сайті можуть лише авторизовані користувачі. Також пропозицію можна надіслати на e-mail constitutionua@gmail.com

Victoria Babiy

В проекті нової Конституції "Право на повагу до приватного і сімейного життя" міститься у статті 26

1). До ч.3 ст.26 проекту слід додати конституційні гарантії з ч.1 і ч.2 ст.32 чинної Конституції:

"Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини."

2). Також слід прибрати “мораль” як підставу для обмеження цих прав з ч.3 ст.26 проекту. “Мораль” дійсно історично присутня в Загальній Декларації прав людини, Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародному Пакті про громадянські і політичні права, але відсутня в ст.32 чинної Конституції. “Мораль” може стати причиною появи “законів про мораль” в законодавстві України, яке будуть ухвалювати лише 226 політично ситуативних законотворців.

3). Крім цього, слід повернути гарантію судового захисту права спростування недостовірної інформації з ч.4 ст.32 чинної Конституції:

"Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації."