Пропозиції

РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 36

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Пропозиції

 

Розмістити пропозицію на сайті можуть лише авторизовані користувачі. Також пропозицію можна надіслати на e-mail constitutionua@gmail.com

Юрій Шеляженко

Пропоную усунути необгрунтовано привілейоване становище в суспільстві таких організацій, як сім'я та церква, шляхом внесення наступних змін у статтю 36 Конституції України. Частину першу викласти в такій редакції: "Кожен має право одноосібно чи разом з іншими створювати організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення приватних, побутових, політичних, громадських, економічних, соціальних, релігійних, культурних та інших інтересів, включаючи неприбуткові та підприємницькі товариства, сім'ї, політичні партії, професійні та творчі спілки, громадські, благодійні та релігійні організації, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей". Частину четверту викласти у редакції: "Ніхто не може бути примушений до участі в будь-якій організації чи обмежений у правах за участь чи неучасть у будь-якій організації". Частину п'яту викласти в такій редакції: "Усі організації в Україні рівні перед законом". Статтю 51 виключити, доповнити статтю 36 окремою частиною наступного змісту: "Сім'ю організують особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, захищають і забезпечують реалізацію прав, свобод та інтересів непрацездатних членів сім'ї, неповнолітніх людей (дітей) і сприяють розвитку їх суверенної особистості до набуття повної цивільної дієздатності". Слово "шлюб" з тексту Конституції України виключити з огляду на принципи правової визначеності та відділення релігійних організацій від держави, оскільки дане слово має традиційно релігійний зміст і різними релігіями трактується по-різному. Поняття "сім'я" по тексту Конституції України в інших статтях слід замінити на "організація", прикметник "сімейне" на "самоорганізаційне", поняття "родичі", "члени сім'ї" на "учасники організації, в якій бере участь особа".