Пропозиції

РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 39

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Пропозиції

 

Розмістити пропозицію на сайті можуть лише авторизовані користувачі. Також пропозицію можна надіслати на e-mail constitutionua@gmail.com

Victoria Babiy

Пропонуємо змінити редакцію ст.31 проекту нової Конституції, яка стосується свободи мирних зібрань, наступним чином:

1. Повернути норму чинної Конституції про завчасне сповіщення органів влади про проведення мирних зібрань. Ця норма є конституційною гарантією повідомчого порядку проведення зібрань в Україні, а не дозвільного. Також, спираючись на вже існуючу практику, можна стверджувати, що завдяки наявності цієї норми прямої дії, учасники зібрань попередньо сповіщають про абсолютну більшість зібрань, хоч проведення зібрань без сповіщень і не суперечить Конституції (ч.1 ст.22: “Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними”), не є кримінальним чи адміністративним правопорушенням.

2. Повернути норму чинної Конституції про виключне право судів встановлювати обмеження щодо реалізації свободи мирних зібрань. В іншому випадку, право обмежувати свободу зібрань на рівні законів України поступово може з’явитися у необмеженої кількості органів державної влади та місцевого самоврядування, що в умовах децентралізації може широко використовуватись проти саме місцевих громадських та політичних активістів.

3. Прибрати з проекту нової Конституції “мораль” як підставу для обмеження свободи мирних зібрань. “Мораль” дійсно історично присутня в цій якості в Загальній Декларації прав людини, Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародному Пакті про громадянські і політичні права, але відсутня в контексті мирних зірань у чинній Конституції (ч.2 ст.39). “Мораль”, через широке тлумачення цього поняття, може бути як використана для зловживань цією підставою для обмеження свободи зібрань у відповідних судових рішеннях, так і стати причиною появи “законів про мораль” в законодавстві України.