Пропозиції

РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 46

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Пропозиції

 

Розмістити пропозицію на сайті можуть лише авторизовані користувачі. Також пропозицію можна надіслати на e-mail constitutionua@gmail.com

Taras Vasiliev

Держава гарантує соціальний захист лише найменш захищеним категоріям населення: пенсіонерам, інвалідам, сиротам. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Громадяни України реалізують своє право на соціальний захист через участь у недержавних страхових і благодійних неприбуткових фондах та організаціях, діяльність та джерела фінансування яких регламентується законом. Обов'язком кожного працездатного громадянина є участь у проходженні щорічного безплатного курсу з основ співпраці з неприбутковими фондами та організаціями