Пропозиції

РОЗДІЛ III. Вибори. Референдум

Стаття 70

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Пропозиції